VILLKOR OCH PRIVATPOLITIK I BUTIKEN

PAR.1 OMFATTNING

PKT.1 Ämnet för individuella arrangemang och avtal är följande villkor som gäller för alla juridiska transaktioner mellan säljaren DANTE INDUSTRIES-PEN RAZOR och kunder, oavsett om de är konsumenter eller företagare.

PUNKT. 2 Om inte annat sägs är inkluderingen av egna kundvillkor utesluten.

PAR.2 SLUTSATS

PKT.1 Presentation av varor i säljarens webbutik är inte ett bindande erbjudande från säljaren, utan endast en icke-bindande inbjudan till kunden att skicka ett lämpligt inköpsbud till säljaren.

PKT.2 Du kan lägga till en eller flera produkter i varukorgen. Under beställningsprocessen, ange dina uppgifter och önskemål gällande beställningen. Betalningar, leveranser enligt nedan. Det är först efter att ha klickat på beställningsknappen att vi erbjuder ett bindande erbjudande att ingå ett köpavtal.

PKT.3. Säljaren bekräftar mottagandet av kundens order genom att skicka e-post med orderbekräftelse. Mottagande av en orderbekräftelsemail är likvärdig med att man slutar ett försäljningskontrakt samtidigt.

PAR.3 PRISER

PKT.1. Alla priser i butiken ges i (PLN, EUR, USD, CAD, AUD, GBP) och inkluderar moms.

PKT.2. Produktpriserna inkluderar förpackningskostnader, transportkostnaden ingår inte i varans pris.

PAR. 4 BETALNINGAR

PUNKT. 1 Slutpriset för den beställda ordern kommer från kontraktet.

PKT.2 Betalning kan ske via

on-line överföring
traditionell överföring
Betalning med kreditkort eller betalkort
frakt vid leverans
blik-kod
MASTERPASS
betalning via PAYPAL-kontot

Betalning utanför PAYPAL och nedladdning stöder TPAY.

PAR. 5 LEVERANS

Punkt 1 Beställda varor skickas för bearbetning (försändelse) senast 7 dagar efter mottagande av betalning eller order skickad med betalning för leverans, såvida inte ett annat leveransdatum anges i anmärkningarna.

PKT.2. Om inte annat avtalats kommer leveransen av varor från vårt lager att ske till adressen i ordern.

PAR.6 SHIPMENT

PKT.1. Kostnaderna för frakt till kund beror på typ av leverans och leveransland.

PAR. 7 DISCLAIMER

PKT.1. De levererade varorna är säljarens egendom, tills betalningen är fullt avgjord.

PAR. 8 RESIGNATION

PUNKT. 1 Av detta kontrakt har du rätt att återkalla kontraktet inom 14 dagar efter mottagandet av paketet.

PUNKT. 2 För att kunna utnyttja avgångsrätten måste du skicka ett entydigt uttalande om ditt beslut till e-postadressen penrazor@penrazor.eu. Denna intyg om återkallelse från kontraktet ska sändas före utgången av återkallandetiden.

PKT.3. Efter att ha mottagit returvaran kommer säljaren att återbetala köparen summan för returvaror, drar fraktkostnader och en provision på grund av en 3% återbetalning. Pengarna returneras inom 14 dagar. För att returnera pengar använder vi samma betalningsmetod som användes i den ursprungliga transaktionen.

PO.4. Efter att ha utnyttjat rätten att återkalla avtalet bär kunden kostnaderna för återföring av paketet.

PAR.9 REFUSED

PKT.1. Säljaren har rätt att vägra återbetala kontanter för returvaror i följande fall:

Skadad produkt eller förpackning
Skador på sälar
Ofullständig produkt
Begagnade varor.

PAR.10 GARANTI

PKT.1 Garantin mellan säljaren och den enskilda kunden är 24 månader.

PKT.2. Garantin mellan säljaren och kunden som driver ett företag är 12 månader.

PKT.3 Den tidsbegränsade garantin gäller inte för PENRAZOR-PROFESSIONAL-verktyget (sk ”skarp tunga”) av kirurgiskt rostfritt stål, vilket har en livstidsgaranti.

PAR.11 ANSVAR

PKT.1. Frågor om säljarens ansvar regleras av relevanta lagar.

PAR.12 DATABESKYTTELSE

PKT.1. Säljaren samlar, behandlar och lagrar endast köparens personuppgifter i den utsträckning som krävs för att genomföra order och i den utsträckning som lag tillåts. Säljaren delar inte köparens personuppgifter med tredje part eller använder den till andra ändamål, såvida inte köparen samtycker till det eller det är lagstadgat.

PKT.2. Användning av köparens personuppgifter för marknadsaktiviteter, dvs. att skicka kundinformation, publicering i nyhetsbrev, annonser etc. – endast med kundens godkända samtycke.

PKT.3. Kunden har rätt att när som helst få information om lagring av hans personuppgifter.

PKT.4. Kunden har alltid rätt att dra tillbaka avtalet i förhållande till det beviljade samtycket.

PKT.5. Administratören av kundens personuppgifter är DANTE INDUSTRIES-PENRAZOR.

PAR.13 VAL AV VALG (OW)

PKT.1 Varje kontrakt mellan säljaren och kunden regleras av Republiken Polens lagar, inklusive internationell försäljning.

PAR.14 SLUTBESTÄMMELSER

PKT.1. Kontraktets språk är polskt.

PKT.2. Domstols behörighet för alla tvister som uppstår i samband med avtalet mellan säljaren och köparen är distriktsdomstolen i säljarens stad.