REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU PAR.1 ZAKRES PKT.1 Przedmiotem indywidualnych ustaleń i umów są następujące warunki które mają zastosowanie do wszystkich czynności prawnych pomiędzy sprzedającym DANTE INDUSTRIES-PEN RAZOR a klientami, niezależnie od tego czy są oni konsumentami lub przedsiębiorcami. PKT. 2 O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie własnych warunków klienta jest wykluczone. PAR.2 ZAWARCIE PKT.1 Prezentacja towarów w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowi wiążącej oferty przez sprzedającego a jedynie niewiążące zaproszenie dla klienta do złożenia sprzedającemu odpowiedniej oferty zakupu. PKT.2 Można dodać jeden lub więcej produktów do koszyka. Podczas procesu zamawiania należy wpisać swoje dane i życzenia dotyczące zamówienia. Płatności, dostawy tak jak dalej. Dopiero po kliknięciu przycisku zamówienia podajemy wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna. PKT.3 Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia klienta, wysyłając e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Otrzymanie e-maila z potwierdzeniem zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży w tym samym czasie. PAR.3 CENY PKT.1 Wszystkie ceny w sklepie są podane w ( PLN, EUR, USD, CAD, AUD, GBP ) i zawierają podatek VAT. PKT.2 Ceny produktów zawierają koszty pakowania, koszt transportu nie jest wliczony w cenę towaru. PAR. 4 PŁATNOŚCI PKT. 1 Cena końcowa za złożone zamówienie wynika z umowy. PKT.2 Płatność może zostać dokonana poprzez a) przelew on-line b) przelew tradycyjny c) płatność kartą on-line kredytową lub debetową d) wysyłka za pobraniem e) kod blik f) MASTERPASS g) płatność za pośrednictwem konta PAYPAL Płatność poza PAYPAL i pobraniem obsługuje TPAY. PAR. 5 DOSTAWA PKT.1 Zamówione towary zostaną przekazane do realizacji (wysyłki ) najpóźniej 7 dni od otrzymania zapłaty lub zamówienia złożonego z płatnością za pobraniem, chyba że zaznaczono w uwagach inny termin dostawy. PKT.2 O ile nie uzgodniono inaczej dostawa towarów z naszego magazynu pozostanie wykonana na adres podany w zamówieniu. PAR.6 WYSYŁKA PKT.1 Koszty wysyłki do klienta zależą od rodzaju dostawy oraz kraju dostarczenia. PAR. 7 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI PKT.1 Dostarczony towar jest własnością sprzedającego, aż do całkowitego uregulowania należności. PAR. 8 REZYGNACJA PKT. 1 Od niniejszej umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. PKT. 2 Aby skorzystać z prawa rezygnacji trzeba wysłać na adres e-mail penrazor@penrazor.eu jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji. To oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być przesłane przed upływem terminu odstąpienia od umowy. PKT.3 Po otrzymaniu zwróconego towaru, sprzedający zwróci kupującemu sumę za zwrócony towar, potrącając koszty przesyłki oraz prowizję z powodu zwrotu w wysokości 3 %.Pieniądze zostaną zwrócone w terminie 14 dni. Do zwrotu gotówki używamy tej samej metody płatności która została użyta w transakcji pierwotnej. PKT.4 Po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, klient ponosi koszty zwrotu przesyłki. PAR.9 ODMOWA PKT.1 Sprzedający ma prawo do odmowy zwrotu gotówki za odesłany towar w następujących przypadkach:
 1. Uszkodzonego towaru lub opakowania
 2. Uszkodzenia plomb
 3. Niekompletnego towaru
 4. Używanego towaru.
PAR.10 GWARANCJA PKT.1 Gwarancja pomiędzy sprzedającym a klientem indywidualnym wynosi 24 miesiące. PKT.2 Gwarancja pomiędzy sprzedającym a klientem prowadzącym działalność gospodarczą wynosi 12 miesięcy. PKT.3 Gwarancja określona czasowo nie dotyczy narzędzia PENRAZOR-PROFESSIONAL ( tzw. „ostre pióro” ) wykonane ze stali szlachetnej chirurgicznej, które posiada dożywotnią gwarancję. PAR.11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PKT.1 Kwestie odpowiedzialności sprzedającego regulują odpowiednie ustawy. PAR.12 OCHRONA DANYCH PKT.1 Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży: a) imię i nazwisko, b) adres poczty elektronicznej, c) adres zamieszkania, d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, e) telefon kontaktowy, f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą. PKT.2 Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. PKT.3 Informujemy , że:
 • Administratorem danych osobowych jest DANTE INDUSTRIES ul. Cicha 43 87-100 Toruń
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji zlecenia, umowy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
PKT.4 Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę. PKT.5 Sprzedający gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe kupującego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, przekazywania informacji w zakresie mailingowym (newsletterów) oraz w zakresie dozwolonym przez prawo. Sprzedający nie będzie udostępniał danych osobowych kupującego osobom trzecim ani wykorzystywał do innych celów, chyba że wyraził na to zgodę kupujący lub jest to wymagane przez prawo. PKT.6 Używanie danych osobowych kupującego dla działań marketingowych, czyli wysyłanie informacji o kliencie, publikację w biuletynach, reklamach itp. -tylko za poświadczoną zgodą klienta. PKT.7 Klient ma prawo w dowolnym momencie uzyskać informacje na temat przechowywania jego danych osobowych. PKT.8 Klient zawsze ma prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do udzielonej zgody. PKT.9 Administratorem danych osobowych klienta jest sklep DANTE INDUSTRIES-PENRAZOR. PAR.13 WYBÓR PRAWA (OW) PKT.1 Każda umowa między sprzedawcą a klientem jest regulowana prawem Rzeczypospolitej Polskiej, włączając w to sprzedaż międzynarodową. PAR.14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE PKT.1 Językiem umowy jest język polski. PKT.2 Miejscem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym jest Sąd Rejonowy miasta sprzedającego.